ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf (103 KB)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf (107 KB)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf (103 KB)

Για περισσότερες λεπτομέρειες η διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22104122500 η μέσω email στο kallinterakis@aventura.gr.